Ruby on Rails expert

Waarden

Waarde toevoegen

Uitleg

Wanneer u een invoerveld met een dropdown of checkbox heeft aangemaakt, dan kunt u vervolgens zelf waarden toevoegen. Stel dat u een prijsvraag wilt toevoegen waarbij een bezoeker kan kiezen uit 4 antwoorden, dan dient u vier labels aan te maken en vier keer een waarde toe te voegen.

Label

De informatie die de bezoeker te zien krijgt, bijvoorbeeld 'ja' of 'nee'.

Waarde

Het getal dat aan het label is gekoppeld. Bijvoorbeeld een 1 voor label 'ja' en een 2 voor label 'nee'.