Ruby on Rails expert

Validaties

Validatie toevoegen

Uitleg

Type 

Er zijn vier verschillende vraagtypes:

  • Verplichte invoer: De vraag dient verplicht te worden ingevoerd door een gebruiker.
  • Format: U maakt gebruikt van reguliere expressies. Wilt u de optie geven om een postcode toe te voegen, dan kunt u ervoor kiezen om als format 4 cijfers en 2 letters verplicht te stellen.

Een tweetal voorbeelden van een reguliere expressie:

  • Postcode: [0-9]{4}[A-Z]{2}. De bezoeker moet nu vier cijfers invoeren, gevolgd door twee hoofdletters, zonder spatie.
  • Leeftijd: [0-9]{1,3}. De bezoeker mag maximaal 3 cijfers invoeren. 

Meer informatie over reguliere expressies vindt u op deze Wiki.

  • Lengte: Hier kunt u een minimum en/of maximum lengte van het antwoord aangeven.
  • E-mail: De gebruiker dient een e-mailadres in te voeren.

Foutmelding 

Het antwoord voldoet niet aan de eis zoals hierboven gesteld, de gebruiker krijgt vervolgens een foutmelding te zien. U kunt hier aangeven welke melding een gebruiker in dat geval te zien krijgt.  

Lege waarde toestaan 

Vink deze checkbox aan wanneer een bezoeker er ook voor mag kiezen de vraag niet te beantwoorden.