Ruby on Rails expert

Invoervelden

Overzicht invoervelden
Overzicht invoervelden

Uitleg

Label 

Dit is de naam van het invoerveld, bijvoorbeeld ‘contact’ of ‘prijsvraag’

Identifier 

Stel dat u een lijst exporteert (bijvoorbeeld een Excel-bestand), dan wilt u dat iedere kolom een unieke titel heeft. Een label kan hetzelfde zijn, maar de identifier is uniek. Het toevoegen van een identifier is optioneel, maar erg handig wanneer een formulier labels bevat die erg op elkaar lijken.  

Groep 

Een invoerveld kan aan een groep worden toegevoegd. U kunt er voor kiezen een groep aan te maken als een aantal vragen met elkaar overeen komt. Straatnaam, postcode en woonplaats kunnen bijvoorbeeld aan de groep 'adresgegevens' worden toegevoegd.

Type

 • Korte tekst: Een beknopte omschrijving
 • Lange tekst:  Een uitgebreide omschrijving
 • Checkbox: Één checkbox die kan worden aangevinkt
 • Radioknoppen: Meerdere (ronde) knoppen waarvan er één kan worden geselecteerd
 • Dropdown: Dropdown met meerdere opties
 • Checkboxes: Meerdere checkboxes
 • Multiselect: Meerdere antwoorden

Standaardwaarde

Wilt u dat een invoerveld standaard is voorzien van tekst, dan kunt u die tekst hier invoeren. 

Waarden

Heeft u gekozen voor een invoerveld met een checkbox of dropdown, dan zult u waarden toe willen voegen. Dit doet u zoals in onderstaand voorbeeld:

 • Label: Onbelangrijk; Waarde: 1
 • Label: Neutraal; Waarde: 2
 • Label: Belangrijk; Waarde: 3

De bezoeker ziet het label in het formulier.

Validaties

Er zijn vier verschillende soorten validaties. U kunt kiezen voor:

 • Verplichte invoer 
 • Format
 • Lengte
 • E-mail 

Verderop in de handleiding vindt u meer informatie over validaties.

Hint 

Het is mogelijk de gebruiker een hint te geven bij het invullen van het invoerveld. Denk bijvoorbeeld aan ‘naam@voorbeeld.com’.

Positie 

Dit betreft de positie die het invoerveld binnen het formulier krijgt. Noteer ‘1’ als het invoerveld bovenaan het formulier dient te komen.  


Invoerveld toevoegen