Ruby on Rails expert

Widgets

Content in het cms wordt opgebouwd uit een verzameling cms areas met daarin widgets. Het aantal en de indeling van deze areas kan verschillen per pagina type, maar een pagina heeft meestal meerdere areas. Per area kunnen meerdere widgets geplaatst en gepositioneerd worden.

Widgets plaatsen

Om een selectie te maken uit de verschillende beschikbare widgets moet de widget toolbox geopend worden via het CMS Paneel. Vervolgens kan een widget geplaatst worden door deze uit de toolbox te slepen naar de gewenste area op de pagina.

Wanneer een widget vanuit de toolbox naar de pagina gesleept is, wordt er een preview van de widget getoond en wordt het bijbehorende bewerkingsdialoog geopend. Hier kunnen vervolgens instellingen en velden van het widget aangepast worden. Pas wanneer in dat venster de plaatsing geaccordeerd wordt, wordt de widget daadwerkelijk toegevoegd aan de pagina. Het kan zijn dat de widget verplichte velden heeft die ingevuld moeten worden voordat de widget geplaatst kan worden.

Widgets acties

Wanneer een een widget succesvol is opgeslagen zijn een aantal opties mogelijk. Door met de muis over het widget te hoveren, komt er een overlay beschikbaar met deze opties:

  • Door op het potlood icoon te klikken, wordt het bewerkingsvenster weer geopend, zodat nieuwe aanpassingen gedaan kunnen worden.

  • Door op het verwijder icoon te klikken kan een widget verwijderd worden.

  • Door over het informatie icoon te hoveren kan meer informatie over de plaatsing en de overerving van het widget gevonden worden.

Widgets verplaatsen

Widgets kunnen na een succesvolle plaatsing verplaatst worden naar een andere area of van positie worden veranderd binnen een bestaande area. Dit kan door over een widget te hoveren zodat de cursor verandert in .

Wanneer hierna de widget opgepakt wordt en over de pagina verplaatst wordt, kan de widget in een van de oplichtend gearceerde vlakken losgelaten worden.

Standaard widget opties

Alle widgets hebben standaard drie velden die beschikbaar zijn in het widget dialoog: Kopgrootte, layout en overerven.

Kopgrootte

De kopgrootte die gebruikt moet worden voor de titel van de widget. Dit bepaalt ook de grootte van eventuele geneste koppen (deze komen bijvoorbeeld voor in de Paginalijst widget). Deze geneste koppen worden relatief aan de kopgrootte van het widget kleiner of groter gemaakt.

Layout

Hier kan een layout voor een widget ingesteld worden. Dit is applicatie afhankelijk en staat standaard uit. Een voorbeeld van een andere layout zijn de widgets rechts van deze tekst die een gekaderde layout hebben.

Overerven

Met overerven opties kan een widget op onderliggende pagina's ook getoond worden. Zo kan op een overzichtspagina een widget geplaatst worden die dan zichtbaar is op alle onderliggende pagina's, zonder deze ieder keer opnieuw op die pagina's te hoeven plaatsen.

Standaard worden widgets getoond op de pagina waar ze aan worden toegevoegd. Wanneer een widget op onderliggende pagina's georven wordt is dat in hetzelfde cms area als waar hij geplaatst is.

Een voorbeeld van een georven widget is de links/rechts pagina navigatie die onderaan deze pagina en op alle andere pagina's van deze handleiding staat. Die widget is alleen toegevoegd op de verzamel pagina (Glance CMS) en wordt vervolgens georven op alle onderliggende pagina's.

Opties

Op subpagina's indien leeg

De widget wordt in cms areas getoond op onderliggende pagina's, wanneer er op die pagina geen andere widgets aan toegevoegd zijn.

Alleen op subpagina's

De widget alleen niet onderliggende pagina's getoond, niet op de pagina waar hij op geplaatst is.

Alleen hier tonen

De widget wordt alleen getoond op de pagina waar hij geplaatst is. Dit is de standaard instelling

Hier en op subpagina's indien leeg

Een combinatie van Alleen hier tonen en Op subpagina's indien leeg

Hier en op subpagina's

De widget wordt op de pagina waar hij geplaatst is en op alle onderliggende pagina's getoond.

Voorbeeld van de widget toolbox
Voorbeeld van de widget toolbox
Voorbeeld van een pagina met deels gevulde cms areas.
Voorbeeld van een pagina met deels gevulde cms areas.
Voorbeeld van widget overlay voor een tekst widget.
Voorbeeld van widget overlay voor een tekst widget.
Voorbeeld van een bestaande widget verplaatsen. Het gearceerde vlak toont de nieuwe mogelijke positie binnen het al bestaande cms area.
Voorbeeld van een bestaande widget verplaatsen. Het gearceerde vlak toont de nieuwe mogelijke positie binnen het al bestaande cms area.
Voorbeeld van standaard widget opties bij een tekstwidget.
Voorbeeld van standaard widget opties bij een tekstwidget.