Ruby on Rails expert

Versiebeheer

Een pagina kan meerdere versies hebben, waarvan er maximaal een beschikbaar is voor het publiek. Wanneer een nieuwe pagina gemaakt wordt (zie Nieuw pagina's aanmaken), is deze standaard niet gepubliceerd. Zo kan eerst content toegevoegd worden, voordat de pagina publiek beschikbaar is. Als de pagina daarna gepubliceerd wordt, is het beschikbaar voor het publiek.

Voor kleine aanpassingen is het het gemakkelijkst om die direct in de huidige versie te doen, maar wanneer er ingrijpende aanpassingen vereist zijn die niet meteen publiek moeten worden, kan een draft versie aangemaakt worden.

Wanneer een pagina een draft versie heeft, kan de huidige versie niet meer aangepast worden totdat de draft toegepast of verwijderd wordt. Wanneer een draft versie toegepast wordt, wordt de huidige versie gearchiveerd en de draft versie de huidige versie.

Versie status

Huidig

De huidige versie die (eventueel, zie Publicatie) publiek beschikbaar is.

Draft

Een werkkopie van de huidige versie die later toegepast kan worden.

Archief

Een versie die voorheen huidig was maar nu vervangen is door een nieuwere versie.

Acties

Acties voor huidige versie:

Publiceren

De pagina wordt publiek beschikbaar gemaakt. De publicatie datum wordt aangepast naar de huidige tijd.

Depubliceren

De pagina wordt gedepubliceerd waardoor het publiek niet meer beschikbaar is.

Draft aanmaken

Een nieuwe versie van de pagina aanmaken in draft modus: deze is niet publiek beschikbaar en wel bewerkbaar. De huidige versie is niet meer bewerkbaar zolang deze draft bestaat.

Acties voor draft versie:

Draft toepassen

De draft versie wordt de huidige versie en wordt publiek beschikbaar.

Draft verwijderen

De draft versie verwijderen. De huidige versie wordt weer bewerkbaar.

Draft sluiten

De huidige versie wordt weergegeven. Om weer terug te gaan naar de draft versie kan het 'versies' venster gebruikt worden.

Acties voor gearchiveerde versie:

Terugzetten

De gearchiveerde versie wordt de huidige versie en wordt publiek beschikbaar.

Verwijderen versie

De gearchiveerde versie wordt verwijderd.

Archief sluiten

De huidige versie wordt weergegeven. Om weer terug te gaan naar de gearchiveerde versie kan het versies venster gebruikt worden.

Voorbeeld van het versies venster
Voorbeeld van het versies venster
Verschillende versies van het CMS paneel voor verschillende pagina versies
Verschillende versies van het CMS paneel voor verschillende pagina versies

Publicatie

Of een pagina publiek beschikbaar is hangt af van twee attributen, de publicatiedatum en de-publicatiedatum. Als de huidige datum na de publicatie datum ligt is de pagina publiek beschikbaar, tenzij de publicatie datum is verlopen. Als er geen de-publicatie datum ingesteld is, is de pagina in principe oneindig beschikbaar.