Ruby on Rails expert

Redirects

Met redirects kunnen URLs binnen de applicatie doorverwezen worden naar een andere URL. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld kennis.nedforce.nl door te verwijzen naar www.nedforce.nl/kennis of alles dat binnenkomt door te verwijzen naar de homepagina. Op deze wijze kunnen aparte URLs gemaakt worden per pagina of kunnen verwijzingen van niet meer bestaande pagina's doorverwezen worden.

Aanmaken en bewerken

Met redirects kunnen URLs gematcht worden aan andere URLs. Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen het domein van een URL en het pad. Het domein van een URL is het gedeelte voor de eerste slash, alles daarna is het pad.

Opties

Oorsprong domein

Het originele domein dat herschreven moet worden.

Inclusief subdomein

Optie of rekening gehouden moet worden met subdomeinen.

Specifiek pad

Optie om een specifiek pad af te vangen.

Oorsprong pad

Als specifiek pad aangevinkt is, kan hier het pad dat afgevangen moet worden ingevuld worden.


Herschrijf domein

Optie om het domein wel of niet te herschrijven

Doel domein

Als herschrijf domein is aangevinkt, kan hier het het nieuwe domein ingevuld worden.

Herschrijf pad

Optie om het pad wel of niet te herschrijven

Doel pad

Als herschrijf pad is aangevinkt, kan hier het nieuwe pad ingevuld worden.

redirects index
Voorbeeld van de redirects van de nedforce site
redirects show
Voorbeeld van een redirect die als alias dient voor kennis.nedforce.nl