Ruby on Rails expert

Paginatypes

Het CMS bevat standaard een aantal verschillende paginatypes en, naar gelang benodigde functionaliteit, paginatypes die specifiek per applicatie ontworpen zijn. Naast verschillen in lay-outs, kunnen pagina's ook verschillen in functionaliteit.

De standaard pagina bevat geen speciale functionaliteit, terwijl bijvoorbeeld een blog pagina een uitgebreide filtering mogelijkheid aanbiedt. Een normale pagina zal voor bijna 100% uit beheerbare CMS content bestaan, terwijl de blog pagina voornamelijk zal bestaan uit het blogposts overzicht en de filtering functionaliteit.

Paginatypes anders dan de algemene pagina kunnen pagina-type specifieke eigenschappen hebben. Deze zijn dan te vinden bij de pagina instellingen onder de publicatie-instellingen groep. Deze specifieke eigenschappen worden per pagina type toegelicht. De algemene instellingen worden hieronder toegelicht.

Pagina instellingen

Titel, subtitel en korte titel

De titels worden gebruikt om de naam van de pagina aan te duiden. Dit wordt gebruikt op de pagina zelf, maar ook wanneer een pagina wordt weergegeven als zoekresultaat of in andere widgets.

Korte titel kan gebruikt worden in het paginalijst-widget (instelling).

Beschrijving, teaser

De beschrijving en de teaser worden gebruikt voor weergave in zoekresultaten en in widgets.

De teaser is specifiek bedoelt voor gebruik op overzichts- en zoekpagina's en zal daar standaard gebruikt worden. Het doel van de teaser is een beknopte beschrijving te bieden voor de pagina die dan in overzichten gebruikt kan worden. Wanneer de teaser niet is ingevuld zal de beschrijving gebruikt worden, maar die wordt afgekapt na een aantal tekens.

De beschrijving zelf wordt gebruikt in de description meta tag voor en op de pagina zelf als lead paragraaf.

URL alias

De URL alias waarop de pagina te bereiken is. URL aliassen van geneste pagina's worden samengevoegd om de gehele url te vormen. De URL alias van deze pagina is bijvoorbeeld 'pagina-types', maar de gehele URL wordt aangevuld met de bovenliggende pagina met de alias 'glance-cms' tot 'glance-cms/pagina-types'.

Afbeelding

De pagina's worden gebruikt voor weergave in zoekresultaten en in widgets.

Menu-instelling

Standaard zijn er twee opties beschikbaar: Niet tonen en Toon in hoofdmenu. Applicaties kunnen extra opties hebben voor meerdere menu's. De standaard-waarde is: Niet in menu tonen.

Publiceer op en Depubliceer op

Deze twee datum-velden bepalen of een pagina wel of niet publiek beschikbaar is. De publicatiedatum wordt automatisch ingesteld wanneer de pagina gepubliceerd wordt. Dit gebeurt via de Publiceren actie in het CMS Paneel. Voor meer informatie zie ook Versiebeheer.

page edit
Voorbeeld van het bewerken van de pagina instellingen van een normale pagina