Ruby on Rails expert

Overzicht

Een overzicht pagina is bedoeld om onderliggende pagina's in lijst-vorm weer te geven. Het bevat een gepagineerde en filterbare lijst, waarvan de verschillende onderdelen instelbaar zijn. Daarnaast zijn een aantal cms areas beschikbaar om extra content toe te voegen. De overzichtspagina's zijn standaard ook in RSS formaat op te vragen.

Eigenschappen

Resultaten per pagina

Het aantal items dat per pagina uitgelicht moet worden. Als er minder pagina's beschikbaar zijn, wordt de paginatie niet getoond.

Filters

Wanneer filters toegevoegd worden aan de pagina, dan worden deze weergegeven in de zijbalk. Gebruikers kunnen deze filters dan gebruiken om ze toe te passen op de lijst en om resultaten te filteren.

Sorteermogelijkheden

De sorteermogelijkheden die een gebruiker tot zijn beschikking heeft om de lijst te sorteren.

Standaard sortering

De sortering die aanstaat wanneer een gebruiker nog geen andere keuze gemaakt heeft.

overview page
Voorbeeld van een overzichtspagina.
overview page edit
Voorbeeld van een overzichtpagina bewerken.