Ruby on Rails expert

Interne links

Met het Rijke tekst widget of het Platte tekst widget kunnen interne links naar andere widgets en andere pagina's gemaakt worden. Een interne link wordt gemaakt met behulp van het unieke ID van een pagina of widget, zodat als de pagina verplaatst of hernoemd wordt, de link in het widget gewoon up-to-date blijft. Naast interne links naar pagina's en widgets zijn er ook interne links voor afbeeldingen en downloads beschikbaar.

Interne links worden gemaakt met een combinatie van de hashtag (#) en een unieke identifier voor het object dat uitgelicht moet worden. Interne links die naar iets anders dan een pagina verwijzen hebben nog een extra karakter naast de hashtag om het type interne link aan te duiden.

Interne link naar een pagina

Een interne link naar een ander pagina wordt gevormd door de combinatie van een hashtag (#) en de pagina ID. De pagina ID is te vinden in de Sitemap, door over de betreffende pagina te hoveren. De pagina ID van de huidige pagina is in het cms paneel te vinden naast de titel.

Syntax:

#<pagina-id>

Voorbeeld:

Dit is een verwijzing naar #297

Wordt:

Dit is een verwijzing naar Paginalijst

Interne link naar een widget

Een interne link naar een andere widget wordt gevormd door de combinatie van een dubbele hashtag (##) en de widget ID. De widget ID is te vinden op de overlay van de widget.

Syntax:

##<widget-id>

Voorbeeld:

Dit is een verwijzing naar het widget ##8584

Wordt:

Dit is een verwijzing naar het widget Interne link naar een widget

Afbeelding plaatsen uit media library

Een interne link naar een afbeelding wordt gevormd door de combinatie van een hashtag met de letter i (#i) en de afbeelding ID. Dit wordt automatisch toegevoegd wanneer in de rijke tekst widget een afbeelding wordt gekozen. Deze interne link ondersteunt hiernaast ook nog het formaat van de afbeelding en eventuele css classes . Beschikbare classes zijn :

Class naam Omschrijving
float-left Laat de afbeelding links in de tekst uitlijnen.
float-right Laat de afbeelding rechts in de tekst uitlijnen.
block Afbeelding als blok weergeven, de tekst zal niet naast de afbeelding komen.

Syntax:

#i<afbeelding-id>(<formaat> <classes...>)

Voorbeeld:

#i394(thumb_large float-left)
#i408(thumb_large float-right)

Wordt:

Voorbeeld afbeelding strandhuisjeswindmill3

Download link plaatsen uit media library

Een interne link naar een download wordt gevormd door de combinatie van een hashtag met de letter d (#d) en het media item ID.

Syntax:

#d<download-id>

Voorbeeld:

Download het bestand: #d394

Wordt:

Download het bestand: Voorbeeld afbeelding strandhuisjes