Ruby on Rails expert

CMS Paneel

Het CMS Panel is de centrale plek van waaruit vensters geopend kunnen worden, waar links naar beheer elementen te vinden zijn, waar pagina informatie weergegeven wordt en waar pagina acties ondernomen worden.

Applicatie acties

Sitemap Opent het Sitemap venster
Tags Link naar het beheer gedeelte van de Tags
Project Link naar Redmine voor bug reports en feature requests
Media Link naar de media bibliotheek, zie ook Media items
Beheer Link naar het beheer gedeelte van de applicatie
Instellingen Link naar de algemene instellingen voor de applicatie
Cache reset De cache van de applicatie verwijderen, zodat pagina's opnieuw gerendered worden

Pagina acties

Versies Opent het Versiebeheer venster
Widgets Opent de Widgets toolbox
Misplaatste widgets Opent een venster met widgets die nog wel aan een pagina verbonden zijn, maar niet meer getoond worden in een cms area. Deze optie zal meestal uit staan.
Pagina Opent een venster met de pagina instellingen. Zie ook Paginatypes.
Dupliceren Creƫert een kopie van de huidige pagina. De kopie wordt onder de huidige pagina in de Sitemap gepositioneerd.
Naar prullenbak Verplaatst de huidige pagina naar de prullenbak

Versie acties

Voor het versie beheer zijn een aantal acties beschikbaar, zoals drafts aanmaken en het publiceren van de pagina. Voor meer informatie zie Versiebeheer

CMS Panel met pagina informatie
CMS Panel met pagina informatie