Ruby on Rails expert

Glance CMS

Glance CMS is ontwikkeld om maatwerkapplicaties eenvoudig op te zetten en rijke CMS content te kunnen bieden in niet standaard oplossingen. Het CMS bevat een rijke collectie aan mogelijkheden om CMS content te beheren maar de representatie ervan kan sterk verschillen per applicatie. Deze handleiding poogt de standaard functionaliteit te beschrijven maar het kan zijn dat dit anders of uitgebreider in uw applicatie geïmplementeerd is. Van deze handleiding is ook een printvriendelijke versie beschikbaar.

Hieronder is een uitgebreid overzicht te vinden van de verschillende onderwerpen die deze handleiding bevat. De onderwerpen zijn per pagina ingedeeld zoals ze ook in het linkermenu te vinden zijn. Deze handleiding is opgezet om een zo compleet mogelijk beschrijving van de standaard mogelijkheden binnen Glance CMS te geven. Wanneer u het gevoel heeft dat het niet het geval is omdat u iets mist, iets niet duidelijk is, of omdat er fouten in de handleiding staan, dan vragen wij uw feedback aan ons te melden via @nedforce op Twitter of via de mail op info@nedforce.nl.